• กรุงเทพ-ศรีสัชนาลัย
  • กรุงเทพ-อุตรดิตถ์
  • กรุงเทพ-พิษณุโลก
  • กรุงเทพ-อุทยานประวัติศาสตร์ฯ
  • พิษณุโลก - เชียงราย
  • เชียงราย - พิษณุโลก
  • พิษณุโลก - เชียงใหม่
  • พิษณุโลก - ลำปาง
  • พิษณุโลก - น่าน
สุโขทัยวินทัวร์

ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านการให้บริการแก่ผู้โดยสารเป็นสำคัญ ในทุกๆรายละเอียด
นับตั้งแต่การคัดสรร รถโดยสารที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่ทันสมัย สะดวก และปลอดภัย จนถึงการ
คัดเลือกบุคลากรที่ได้คุณภาพมาเพื่อให้บริการ และนอกเหนือจากนั้นทางบริษัทฯไม่ลืมที่จะคำนึงถึง
การรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารภายในส่วนของห้องโดยสาร บริษัทฯ ได้ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด หรือ CCTV ไว้ทั้งหมด 5 จุด เพื่อเป็นการปกปรามเหตุ และเพิ่มการดูแลได้อย่างทั่วถึงสุโขทัยวินทัวร์

ให้บริการรับฝากส่งของตามเส้นทางที่รถโดยสารของบริษัทให้บริการอยู่ด้วยความรวดเร็ว แน่นอน และค่าบริการที่ยุติธรรม เนื่องจากทางบริษัทฯ มีรถออกและถึงตามเวลาที่กำหนดไว้ทุกวัน หากต้องการให้บริการ ดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริษัททุกแห่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-936-3753, 055-611-039 และ 055-612-409 เรายินดีให้บริการ ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง