• กรุงเทพ-ศรีสัชนาลัย
  • กรุงเทพ-อุตรดิตถ์
  • กรุงเทพ-พิษณุโลก
  • กรุงเทพ-อุทยานประวัติศาสตร์ฯ
  • พิษณุโลก - เชียงราย
  • เชียงราย - พิษณุโลก
  • พิษณุโลก - เชียงใหม่
  • พิษณุโลก - ลำปาง
  • พิษณุโลก - น่าน

สุโขทัย-กรุงเทพฯ
from Sukhothai to Bangkok

กรุงเทพฯ-สุโขทัย
from Bangkok to Sukhothai

08.00

08.45

09.00

10.00

11.00

13.00

14.10

17.40

21.45

22.00 ป2

22.30

22.40

08.00

09.00

09.15

10.00

10.30

12.00

12.30

13.45

15.00

15.30

20.30 ป2

21.00

21.30

22.30


พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
from Phitsanulok to Bangkok

กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
from Bangkok to Phitsanulok

09.15

09.45

10.00

10.40

11.30

12.00

13.45

14.10

16.30

23.00

23.20

24.00

07.30

08.30

10.00

12.00

12.30

13.45

15.00

16.00

20.30

21.00

22.00

22.30


อุตรดิตถ์-กรุงเทพฯ(สายใหม่)

อุตรดิตถ์-กรุงเทพฯ
from Uttaradit to Bangkok

กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์
from Bangkok to Uttaradit

08.00

10.15

12.00

14.45

21.45

22.30

07.30

11.00

12.45

16.00

22.00


พิษณุโลก-แม่สาย
from Phitsanulok to Maesai

แม่สาย-พิษณุโลก
from Maesai to Phitsanulok

05.40

09.00


พิษณุโลก-เชียงราย
from Phitsanulok to Chiangrai

เชียงราย-พิษณุโลก
from Chiangrai to Phitsanulok

08.00

09.30

10.30

12.00

07.30

09.30

10.30

14.30


พิษณุโลก-แม่สาย
from Phitsanulok to Maesai

แม่สาย-พิษณุโลก
from Maesai to Phitsanulok

08.00

13.00

07.00


พิษณุโลก-แพร่
from Phitsanulok to Phrae

แพร่-พิษณุโลก
from Phrae to Phitsanulok

06.00

12.30

13.30

15.30

16.30(ปลายทาง อุตรดิตถ์)

06.00

08.00

09.30

15.30

6.30(ปลายทาง อุตรดิตถ์)


พิษณุโลก-เชียงใหม่(155)
from Phitsanulok to Chiangmai(155)

เชียงใหม่-พิษณุโลก(155)
from Chiangmai to Phitsanulok(155)

05.40

07.15

08.15

10.00

10.40

12.40

19.15

07.00

08.45

10.15

12.00

13.30

15.00

17.30


พิษณุโลก-เชียงใหม่(132)
from Phitsanulok to Chiangmai(132)

เชียงใหม่-พิษณุโลก(132)
from Chiangmai to Phitsanulok(132)

05.50

08.50

09.45

14.30


พิษณุโลก-เชียงใหม่(623)
from Phitsanulok to Chiangmai(623)

เชียงใหม่-พิษณุโลก(623)
from Chiangmai to Phitsanulok(623)

08.10

11.00

09.30

11.00


พิษณุโลก-น่าน-ทุ่งช้าง
from Phitsanulok to Nan to Tungchang

ทุ่งช้าง-น่าน-พิษณุโลก
from Tungchang to Nan to Phitsanulok

07.00

09.30

11.30

13.30

14.30(ทุ่งช้าง)

17.30(ทุ่งช้าง)

07.45

09.45

12.30

13.45

ทุ่งช้าง 9.00(น่าน11.00)

ทุ่งช้าง 15.30(น่าน17.00)


เชียงราย-พิษณุโลก
from Chiangrai to Phitsanulok

พิษณุโลก-เชียงราย
from Phitsanulok to Chiangrai

07.00(มส.สายใหม่)

05.30(แม่สาย)

08.00

10.30

12.00

07.30(มส.สายใหม่)

07.30

09.30(แม่สาย)

10.30

14.30


(*บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง เวลาเดินรถเพื่อความเหมาะสม โดยไม่สามารถแจ้งได้ล่วงหน้า)

(* Sukhothai Wintour reserves the right to change the bus schedule without prior notice.)