• กรุงเทพ-ศรีสัชนาลัย
  • กรุงเทพ-อุตรดิตถ์
  • กรุงเทพ-พิษณุโลก
  • กรุงเทพ-อุทยานประวัติศาสตร์ฯ
  • พิษณุโลก - เชียงราย
  • เชียงราย - พิษณุโลก
  • พิษณุโลก - เชียงใหม่
  • พิษณุโลก - ลำปาง
  • พิษณุโลก - น่าน
บริษัท สุโขทัยวินทัวร์ จำกัด

ติดต่อสอบถาม หรือจองตั๋วได้ที่

โทร:

055-611039 , 087-8425144

เวลาทำการ

7:00 น. - 23:00 น.

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ :

144/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทรศัพท์ :

055-612-409, 055-613-407

แฟกซ์ :

055-613406

SUKHOTHAI WINTOUR LTD PART

Address :

144/4 Singhawat Rd Maung Thanee Sukhothai Thailand 64000

Tel. :

055-612-409, 055-613-407

Fax.:

055-613406


เบอร์โทรศัพท์สถานีจำหน่ายตั๋ว
(บริการสอบถามข้อมูล)

สำนักงาน

เบอร์โทร

สำนักงาน

เบอร์โทร

สำนักงานใหญ่

055-612-409

055-613-407

Fax. 055-616-422

สถานีพิษณุโลก

(ในศูนย์)


055-986280-1

085-3529643

สถานีสุโขทัย


สถานีบ้านกร่าง

สถานีตาก

055-611-039

055-616-244

055-298-062

081-983-0184

ม.นเรศวร

086-0215650

สถานีลำปาง

089-262-1935

054-217-680

054-325-408

สถานีหมอชิต

สถานีบ้านกง

02-936-3753-4

055-691-049

สถานีลำพูน

053-534-047

081-883-5769

สถานีทุ่งเสลี่ยม

086-206-3944
086-206-3944

สถานีดอยติ

081-671-1883

สถานีคิรีมาศ

055-695-218

สถานีเชียงใหม่

096-2728898

สถานีแม่ทุเลา

สถานีศรีนคร

055-624-093

084-0841146, 081-4266707

สถานีพาน

053-721-247

สถานีลานหอย

0855-689-084

สถานีอุตรดิตถ์

096-1849530-1

สถานีสวรรคโลก

055-641-267

สถานีแพร่

054-511-093

083-206-6160

สถานีบ้านสวน

สถานีสามหลัง

055-641-267

055-624-072

สถานีพะเยา

081-179-8735

054-410-102

สถานีเมืองเก่า

สถานีศรีสำโรง

099-1355645

055-681-485

สถานีเชียงราย

081-706-6123

089-191-0257

สถานีศรีสัชนาลัย

สถานีสารจิตร

055-672-975

055-675522, 088-8121479

สถานีน่าน

054-741-542

สถานีกำแพงฯ

ศูนย์

ต้นโพธิ์

พรานกระต่าย


055-738-385

055-713-971

055-761-188

สถานีเวียงสา

054-752-326
086-913-0167

สถานีนครสวรรค์

055-312-202

สถานีวังผา

054-755-584

สถานีปัว

054-791-204

สถานีเชียงกลาง

054-797-010

สถานีทุ่งช้าง

054-795-031

สถานีท่าชัย

081-5327835

สถานีดอนโก

081-041-1861

สถานีเถิน

081-980-6908

สถานีบ้านตาก

085-936-3667

สถานีปากทางเขื่อน

081-867-7670

สถานีร้องกวาง

089-558-3190