• กรุงเทพ-ศรีสัชนาลัย
  • กรุงเทพ-อุตรดิตถ์
  • กรุงเทพ-พิษณุโลก
  • กรุงเทพ-อุทยานประวัติศาสตร์ฯ
  • พิษณุโลก - เชียงราย
  • เชียงราย - พิษณุโลก
  • พิษณุโลก - เชียงใหม่
  • พิษณุโลก - ลำปาง
  • พิษณุโลก - น่าน
บริษัท สุโขทัยวินทัวร์ จำกัด

ติดต่อสอบถาม หรือจองตั๋วได้ที่

อีเมล์:

admin@sukhothaiwintour.com

โทร:

02-936-3753-4

เวลาทำการ

7:00 น. - 23:00 น.

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ :

144/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทรศัพท์ :

055-612-409, 055-613-407

แฟกซ์ :

055-616422

SUKHOTHAI WINTOUR LTD PART

Address :

144/4 Singhawat Rd Maung Thanee Sukhothai Thailand 64000

Tel. :

055-612-409, 055-613-407

Fax.:

055-616422


เบอร์โทรศัพท์สถานีจำหน่ายตั๋ว
(บริการสอบถามข้อมูล)

สำนักงาน

เบอร์โทร

สำนักงาน

เบอร์โทร

สำนักงานใหญ่

055-612-409

055-613-407

Fax. 055-616-422

สถานีพิษณุโลก

(ในศูนย์)


055-378-477

055-211-277

สถานีสุโขทัย


สถานีบ้านกร่าง

สถานีตาก

055-611-039

055-616-244

055-298-062

081-983-0184

(ท่าใน)

ม.นเรศวร

055-301-764

081-962-9732

055-226-997

055-226-633

สถานีลำปาง

089-262-1935

054-217-680

054-325-408

สถานีหมอชิต

สถานีบ้านกง

02-936-3753-4

055-691-049

สถานีลำพูน

053-534-047

081-883-5769

สถานีทุ่งเสลี่ยม

086-206-3944
086-206-3944

สถานีดอยติ

081-671-1883

สถานีคิรีมาศ

055-695-218

สถานีเชียงใหม่

053-260-295

086-673-1642

สถานีแม่ทุเลา

สถานีีศรีนคร

055-624-093

084-618-8127

สถานีพาน

053-721-247

สถานีลานหอย

0855-689-084

สถานีอุตรดิตถ์

055-413-592

สถานีสวรรคโลก

055-641-267

สถานีแพร่

054-511-093

083-206-6160

สถานีบ้านสวน

สถานีสามหลัง

055-641-267

055-624-072

สถานีพะเยา

081-179-8735

054-410-102

สถานีเมืองเก่า

สถานีศรีสำโรง

055-967-032

055-681-485

สถานีเชียงราย

081-706-6123

089-191-0257

สถานีศรีสัชนาลัย

สถานีสารจิตร

055-672-975

055-675-697

สถานีน่าน

054-741-542

สถานีกำแพงฯ

ศูนย์

ต้นโพธิ์

พรานกระต่าย


055-738-385

055-713-971

055-761-188

สถานีเวียงสา

054-752-326
086-913-0167

สถานีนครสวรรค์

055-312-202

สถานีวังผา

054-755-584

สถานีปัว

054-791-204

สถานีเชียงกลาง

054-797-010

สถานีทุ่งช้าง

054-795-031

สถานีท่าชัย

055-679-159

สถานีดอนโก

081-041-1861

สถานีเถิน

081-980-6908

สถานีบ้านตาก

085-936-3667

สถานีปากทางเขื่อน

081-867-7670

สถานีร้องกวาง

089-558-3190