• กรุงเทพ-ศรีสัชนาลัย
  • กรุงเทพ-อุตรดิตถ์
  • กรุงเทพ-พิษณุโลก
  • กรุงเทพ-อุทยานประวัติศาสตร์ฯ
  • พิษณุโลก - เชียงราย
  • เชียงราย - พิษณุโลก
  • พิษณุโลก - เชียงใหม่
  • พิษณุโลก - ลำปาง
  • พิษณุโลก - น่าน
สุโขทัยวินประตูเปิดสู่ภาคเหนือ

จากกรุงเทพฯ สู่สุโขทัย ณ แห่งนี้เสมือนเป็นศูนย์กลาง ในการเดินทางไปสู่ดินแดนล้านนา ไม่ว่าท่าน
ต้องการไปนมัสการพระพุทธชินราชที่พิษณุโลก ชมความงาม ของเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ชิมผล
ลางสาดหวานที่อุตรดิตถ์ พิชิตดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือเยือน ดินแดนเหนือสุดในสยามที่เชียงราย "วินทัวร์" ยินดีให้บริการด้วยความชำนาญในเส้นทาง และถึงพร้อมด้วย ความปลอดภัย
และความสะดวกสบายในมาตรฐานเดียวกันทุกๆ เส้นทาง

Sukhothai, opens the door to the North region:

The route from Bangkok to Sukhothai is considered a gateway to Lanna or the northern
part of Thailand. There are many activities waiting for you to explore. Worshiping Phra Puttachinaraj, sightseeing the beautiful nature around Bhumipol dam or tasting the famous fruit, Langsad, in Uttaradit province are among the very famous activities for visitors every year.

Wintour proudly and gladly offer you the excellent and reliable services. With our long time experiences, we are the real expert in the northern route. With our high standard, our clients can be assured that they arrive safely in all destinations.