• กรุงเทพ-ศรีสัชนาลัย
  • กรุงเทพ-อุตรดิตถ์
  • กรุงเทพ-พิษณุโลก
  • กรุงเทพ-อุทยานประวัติศาสตร์ฯ
  • พิษณุโลก - เชียงราย
  • เชียงราย - พิษณุโลก
  • พิษณุโลก - เชียงใหม่
  • พิษณุโลก - ลำปาง
  • พิษณุโลก - น่าน
เที่ยวสุโขทัย วางใจวินทัวร์

Travelling Sukhothai with Reliable Wintour

        “วินทัวร์” ขอนำทุกท่าน สู่ตำนานที่มีชีวิตแห่งนี้ ด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย สมรรถนะสูง ปลอดภัย สะอาด โอ่โถง ซึ่งได้ผ่านการเลือกสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านสะดวกสบาย อบอุ่นใจ ในทุกเส้นทาง

        “วินทัวร์” เตรียมพนักงานขับรถโดยสารไว้ สองคน ในแต่ละเที่ยว คอยสับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ที่ท่านผู้โดยสารควรได้รับและรับประทานอาหารรสชาติเยี่ยม ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ ที่นครสวรรค์ พร้อมทั้งรับขนมที่ได้มาตราฐาน ซึ่งเตรียมไว้บนรถ ทั้งนี้ยังมอบประกันอุบัติเหตุแก่ผู้โดยสารทุกท่านเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย นอกเหนือไปจากนั้น เรายังได้จัดพนักงานต้อนรับบนรถอีก 2 คน ไว้คอยบริการทุกท่าน เอาใจใส่ในทุกๆความต้องการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเดินทาง

         Wintour proudly takes you to the lively historical places with our high efficient, modern, safe, clean and spacious buses which are carefully selected to assure our clients the convenient and safe journey.

         Wintour's buses always have two drivers in order to guarantee the safest trip for our customers. We provide delicious meals in Nakornsawan province. In addition, we provide snacks through out the journey. Furthermore, each of our bus has two bus hostess to best serve our customers.

In case of accident which is very rare, our clients will receive up to 200,000 baht.